Serveis

MARGenomics ofereix un ampli catàleg de serveis integrant totes les fases d’un procés d’anàlisi genòmica, des de la fase inicial d’assessorament al projecte, fins l’anàlisi final de les dades, la validació dels resultats i el suport expert en la seva interpretació.

La sol·licitud d’aquests serveis es gestiona des d’una secretaria única que dona suport als tràmits de gestió de sol·licituds, a l’elaboració dels documents ètic/legals, als acords de transferència de mostres i/o dades (MTA), i als pressupostos i facturació.

La sol·licitud pot incloure diverses fases de l’anàlisi genòmica però també és possible iniciar una sol·licitud en qualsevol dels punts intermedis de la cadena de serveis que s’ofereixen.

Assessorament en el disseny experimental
Extracció d’ADN i/o ARN en diferents tipus de mostres (sang total, teixit congelat o parafinat, etc.)
Anàlisi de la qualitat de l’ ADN/ARN (Quantificació i Integritat)
PCR quantitativa en temps real ( qPCR)
Microarrays
Next Generation sequencing (Preparació de llibreries i processament en les plataformes adequades)
Anàlisi de dades