Qualitat

MARGenomics té com a objectiu principal donar el suport necessari als investigadors en la realització de les seves activitats de recerca posant al seu abast les plataformes tecnològiques del PSMAR i de l’IMIM per a l’anàlisi genòmica amb l’expertesa del seu personal en el processament de mostres sòlides (teixit) i líquides i en l’anàlisi de dades.

Atenent a aquest principi, la política de qualitat consisteix en: