FAQs (Preguntes freqüents)

Tinc un projecte i necessitaré fer estudis genòmics, què he de fer?

En primer lloc emplena la sol·licitud amb la informació de què disposis i nosaltres contactarem amb tu per tal d’assessorat-te en el disseny experimental i en quines són les tècniques més indicades per al teu projecte.

Ja tinc extrets els àcids nucleics (ADN/ARN), com he d’enviar les mostres?

Les mostres d’ADN s’han d’enviar preferentment en fred (a 4ºC o congelades), i les mostres d’ARN congelades i en gel sec. Totes les mostres han d’estar correctament identificades i ben empaquetades. Juntament amb l’enviament de les mostres cal fer arribar un llistat de continguts on consti la codificació exacte de les mostres i les especificacions. Sense aquest llistat de continguts no s’iniciarà el servei.

No tinc clar quina tecnologia he d’aplicar en el meu experiment, a qui m’he d’adreçar?

Fes-nos arribar la sol·licitud de serveis amb les dades de què disposis i el nostre personal tècnic contactarà amb tu per tal de concertar una entrevista amb tu i assessorar-te sobre la tecnologia més adient en per al teu experiment.

Si tinc mostres de FFPE o molt degradades, puc fer estudis de high througput?

Sí, aplicant protocols de processament específics per a aquest tipus de mostra, que presenten un elevat grau de degradació. El personal de MARGenomics t’assessorà sobre la tecnologia high throughput més adient i en valorarà el grau de degradació.

Si tinc poca quantitat d’àcids nucleics, puc fer estudis de high througput?

Sí, existeixen protocols específics per a mostres amb poca quantitat d’ADN i ARN, per a la tecnologia de microarrays i de NGS. Cal contactar amb el personal de MARGenomics per valorar quina tecnologia i protocol a aplicar segons l’experiment.

Puc sol·licitar només el servei d’anàlisi si no he processat les mostres a MARGenomics?

Sí, cadascun dels serveis que ofereix MARGenomics es pot sol·licitar de forma independent.

Quins resultats obtinc d’una anàlisi de dades estàndard de high throughput d’expressió comparant diferents condicions?

  • Un informe amb la metodologia emprada.
  • Un llistat en format Excel amb tots els gens analitzats anotats, els fold change, p-valor i p-valor ajustat per comparacions múltiples; resultants de cada comparació.
  • Els resultats de l’explotació funcional obtinguda amb la metodologia GSEA o altres similars.