Localització

IMIM-Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
Doctor Aiguader, 88 – 08003 Barcelona
(Edifici PRBB)

Contacte
Secretaria MARGenomics
Tel. 933 16 0404/ 93 316 0699
margenomics@imim.es