Sobre nosaltres

Estructura i organització plataforma MARGenomics

MARGenomics s’estructura al voltant de tres àrees, una que inclou l’extracció i anàlisi de qualitat dels àcids nucleics, una segona de processament de les mostres mitjançant tècniques high throughput i la tercera que inclou l’anàlisi final de les dades i el suport en la interpretació dels resultats.

Aquesta plataforma integra recursos estructurals i de personal tant de l’IMIM com de l’Hospital del Mar i es coordina amb la plataforma MARBiobanc. El model d’organització seqüencial es descriu en el següent esquema:

Personal

Montserrat Torà Barnadas  

Direcció MARGenomics

Secretaria única (MARGenomics i MARBiobanc)

Núria Somoza Abelló  

Gestió secretaria

Eulàlia Puigmartí Pich  

Secretària

Responsables unitats tècniques

Beatriz Bellosillo Paricio  

Extracció àcids nuclèics

Marta Bódalo Torruella 

Microarrays i llibreries

Lara Nonell Mazelón  

Anàlisi de dades