Plataforma orientada principalment a la recerca traslacional que integra totes les fases del procés d’anàlisi genòmica: des de la fase inicial d’assessorament al projecte, passant pel processament de les mostres, i fins a l’anàlisi final de les dades i el suport a la interpretació dels resultats.